Vrinde van de Gaaskaetel

Idderein haet vrinde-sponsors neudig, zoe auk os vereniging !

Weej zien dan huul bliej met iddere vrind-sponsor dae weej meuge verwelkomme.
As dank veur og vrindschap wuurt ogge naam en logo vermeld en in beeld gebracht op dees website, Facebook en beej diverse activiteiten as unne trotse vrind van os vereniging.
Auk waert geej oetgeneudigd op os Prinsebal en de gróete receptie en ozze Gaaskaetel Vrinde aovund.